Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par Covid-19 ietekmi uz Latvenergo koncerna darbību
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-03-23 16:31:14
Versijas komentārs
Teksts

Latvenergo koncerns pastāvīgi vērtē Covid-19 vīrusa izplatības ietekmi un īsteno  pasākumus klientu un darbinieku drošībai. Visi drošības pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar Ministru kabineta, Ekonomikas ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un atbildīgo valsts institūciju pieņemtajiem lēmumiem un sniegtajām rekomendācijām. Latvenergo koncerns nodrošina atbilstošu darba režīmu stratēģiski svarīgajos objektos – Daugavas hidroelektrostacijās, termoelektrostacijās Rīgā un AS “Sadales tīkls" objektos. Koncerns veido tādu darba organizāciju, kas samazina tiešos kontaktus, nodrošina iespēju ievērot augstas higiēnas prasības un sniedz darbiniekiem regulāru informāciju par jaunākajām rekomendācijām Covid-19 izplatīšanās samazināšanai.

Klientiem AS “Latvenergo” turpina nodrošināt visus Elektrum pakalpojumus un klientu apkalpošanā jebkura jautājuma atrisināšana notiek ar attālinātiem saziņas veidiem. Elektrum klientu serviss, digitālo pakalpojumu pieejamība un daudzveidība nodrošina klientam plašas digitālās apkalpošanas iespējas. Ikdienā 93% jeb lielākā daļa no Elektrum klientu apkalpošanas darījumiem notiek digitāli. Uz ārkārtas stāvokļa laiku ir slēgti Elektrum klientu apkalpošanas centri Rīgā un Daugavpilī. 

Šobrīd vīrusa izplatībai nav būtiskas ietekmes uz Latvenergo koncerna sniegto pakalpojumu nodrošinājumu. Koncerns turpina nodrošināt elektroenerģijas ražošanu, elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecības un sadales pakalpojumu nepārtrauktību un pieejamību visiem klientiem. Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, šobrīd nav iespējams sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Latvenergo koncernu.

2020. gada sākumā tika apstiprināta jaunā koronavīrusa (Covid-19) esamība un šobrīd tas ir izplatījies visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, traucējot uzņēmējdarbībai un ietekmējot ekonomisko attīstību.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi